Komornik sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

Katarzyna Pożarowska-Kępa

informacje

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przed komornikiem należy czytelnie wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika lub przesłać listem poleconym na adres:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Katarzyna Pożarowska-Kępa
al. Niepodległości 118A lok. 3
02-577 Warszawa

Ważne linki: Krajowa Rada Komornicza Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Ministerstwo Sprawiedliwości

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Katarzyna Pożarowska - Kępa
Copyright(c) 2020. Niniejsze strony mają charakter informacyjny