Komornik sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

Katarzyna Pożarowska-Kępa

O KANCELARII

KOMORNIK SĄDOWY
przy Sądzie Rejonowym
dla Warszawy Mokotowa w Warszawie
Kancelaria Komornicza nr XXIII w Warszawie

Izba Komornicza w Warszawie

E-SĄD: ID Komornika 1471

NIP: 714 169 12 40
REGON: 382430581

Skrzynka EPUAP: /KS_Pozarowska-Kepa/ezbiegi

WŁAŚCIWOŚĆ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Katarzyna Pożarowska-Kępa działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, który obejmuje dzielnice Mokotów, Ursynów i Wilanów.

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze właściwości warszawskiego sądu apelacyjnego z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornika w wyżej wymienionym trybie, we wniosku egzekucyjnym należy wpisać oświadczenie wierzyciela o treści:

"Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Katarzyny Pożarowskiej-Kępy na podstawie przepisu art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych."

Systemy informatyczne

Kancelaria korzysta z systemów informatycznych usprawniających egzekucję:

Zapytania o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO umożliwiają elektroniczną komunikację komornika sądowego z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, dzięki czemu komornik sądowy może szybko i sprawnie uzyskać od banków informacje na temat posiadania rachunków bankowych dłużnika.
Dzięki aplikacji EPU, po uzyskaniu nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-sądu.
Więcej informacji na stronie: www.e-sad.gov.pl
Wysyłanie wniosków o udostępnienie danych o dłużniku oraz odbieranie odpowiedzi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS przyspiesza i usprawnia proces pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia składników majątkowych dłużnika oraz źródła jego dochodów.
CEPIK to system, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). W systemie gromadzone są między innymi dane o pojazdach i ich właścicielach oraz o kierowcach.

Ważne linki: Krajowa Rada Komornicza Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Ministerstwo Sprawiedliwości

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Katarzyna Pożarowska - Kępa
Copyright(c) 2020. Niniejsze strony mają charakter informacyjny